diumenge, 6 d’abril de 2008

LLIBRETES AMB CARTRÓ RECICLAT

En l'àrea de plàstica hem decicit fer llibretes per de poder reutilitzar els fulls de paper a l'escola, així que han d'estar fetes de forma que els alumnes puguen canviar fàcilment el paper quan calga. A més la intenció és decorar-la amb material de rebuig que tingam a casa o a l'escola.

Els nens han portat cartrons i els hem tallat a mida d'una llibreta menuda més o menys ( tot i que això queda a voluntat de cadascú)Després cada alumne ha decorat com ha volgut l'altra tapa de la llibreta.Després hem fet dos forats en la tapa de la contraportsda i li hem passat el ferro per on en enganxarem més tard els fulls fent-los dos forats. Finalment agafem un tros de tela, li posem cola i amb la tela juntem les dos tapes deixant un espai entre les dos per tal de poder obrir amb facilitat la llibreta.